Snorunge

1: Är skolans mat god

2: Är du bra på lampa

3: En snorunge

4: Ör du ful

5: Ful fisk