snap

1: hur gammal är jag

2: hur mång bff har jag

3: vill du ha mitt snapnamn

4: villken klass går jag i

5: är du kolig