smink

1: Vad har man maskara?

2: vad har man för att sätta alt

3: yhthththth

4: thththththt

5: hejdå