Slime

1: Kan man äta slime

2: Är slime mjukt

3: Är det snyggt

4: Är slime tjockt

5: Är slime tråkigt