Skyscraper

1: Varför valde dom Skyscraper?

2: Vem är äldst?

3: Vem var med i lilla Melo 2013

4: Vilket år var dom med i lilla mello?

5: Hur länge har killarna känt varandra?