Skulle du vara en bra pappa

1: Hur mycket hade du älskat de

2: Vad skulle du göra om de var borta från dig i 4 månader

3: Vad hade du hålt de mest borta ifrån

4: Vad skulle du ge de för mat

5: Om ditt barn slog ett annat vad skulle du ge de för straff

6: Vad hade varigt det viktigaste du lärt ditt barn