Skolan

1: Var din grundskola bra

2: Minska åren i grundskolan till 8 år

3: Måste man gå mer än 9 år i skolan

4: Är skolmaten i din skola bra

5: Är det personalbrist i din skola