Skolan

1: Hur är det i skolan

2: Blir du mobbad

3: Vad tycker du om svenska

4: Är det lugnt i din klass

5: Vilken klass går du i

6: Är du kär