Ska du skaffa kanin

1: Hur ofta ska man je en kanin mat?

2: Hur mycket kan du vara med kaninen?

3: Vad gör du om kaninen blir sjuk?

4: Hur många grader får det högst skiljas om man ska ta in kaninen?

5: Hur ofta ska man städa buren?