ska du fråga på han

1: hur länge har du känt han / hon

2: hur myvket vet du om han / hon

3: hur är han / hon när ni träffas

4: har han / hon get dig något specielt

5: tror du att han / hon gillar dig

6: hur känner du dig när du ser denna personen