Simone Lussettitianen

1: Vars kommer Simon från?

2: Vem/vilka är Simons syskon?

3: Vad är Simons paradrätt

4: Vad är Simons favoritdjur?

5: Hur länge har Simon vandrat på denna jord?

6: Vilken av Simons videor har flest visningar?

7: Vad är Simon mest rädd för?