simon lusetti tesdet 190

1: hur Gamal är han

2: vem är han gift med

3: var det rolit

4: ha ha ha det är inte slut

5: nej!!!!!!! handog

6: kola noga nu ghefyufakyousimonlusettijgftkotfdfeedefhyjukhf vad för ord fins i bokstäverna

7: rdeöefrogktoiyjrfkewklwko3i4ttfkaldjryijforeksd