Sejarah PIK Remaja Pelita Hati

1: Pada tahun berapakah PIK Remaja Pelita Hati dibentuk?

2: Dengan lembaga manakah program bimbingan dan konseling Islam menjalin kerjasama MoU dalam pembentukan PIK Remaja Pelita Hati?

3: Bidang yang manakah tidak ada dalam PIK Remaja Pelita Hati saat ini?

4: Mahasiswa angkatan berapakah yang menjadi pionir PIK Remaja Pelita Hati?

5: Apa makna dari nama Pelita Hati?