Seasendia

1: Vilka månader är onda? (räknar ej oktober)

2: Hur många gånger tog vi om August och Gust scenen?

3: Vem kom först med idén till Seasendia?

4: Vad var Seasendia inspirerat från?

5: Hur går knackramsan till Mary-Lianas hus?

6: Vem har flest krafter?

7: Vem har pojkvännen med det fabigaste namnet?

8: Vem har störst familj? (Och fosterfamilj(May))

9: Vad är drottningens enda svaghet?

10: I vilken månad bor Mary-Liana?

11: Hur fabig fantasi har vi egentligen?