Sapmi

1: Vad är sapmi?

2: Vilka bor i Sapmi?

3: Hur många samer bor i Sapmi?

4: Vilket djur förknippar du med samer?

5: Vad kallas samernas speciella sång?