Samuel

1: Är din mamma lebb

2: Har du en kurd

3: Fetto

4: Är oliver näsa

5: Är Oliver näsa

6: Har du en vän

7: Din mamma