SampeV2

1: Vem är sampev2?

2: Är sampe dum i huvet?

3: Hur mycket subs har han på yt?

4: Hur gammal är sampe?

5: Vem skulla han mest ge sin dlore till?