Sampev2

1: Har Sampev2 en mandelmassa?

2: Visste du att SampeV2 har en godis toffla?

3: Sampev2 gillar att sova med sin keps!

4: hghfgjfjfj

5: XD