SampeV2

1: hur många maskar bor det i Samuels hår?

2: gillar Samuel banan?

3: Vad heter Sampes brorsa?

4: Har Sampe ett djur?

5: Varför är Sampe så svag?