sampe V2

1: är sampe känd

2: är sampe dampe

3: är jag sampe

4: vem är sampe

5: är sampe sampe