SammeBoy mequiz

1: Hur kom han på namnet

2: Prenumeranter

3: Hur mycket datorer har hen

4: Har hen en öppen minecraft server

5: En privat server