Samhällsprov

1: Vad kännetecknar en nation?

2: Är Sverige en nationalstat enligt dagens beteckning?

3: Om man ska vara noga finns det nog ingen riktig nationalstat i hela världen.

4: Vad innebär den svenska neutralitetspolitiken?

5: En stat behöver inte vara erkänd av andra stater för att räknas in i internationella sammanhang.

6: I en stat finns det inte någon med större politisk makt än staten.

7: Självständighet är viktigt för stater

8: Säkerhetsrådet har egentligen ingen makt mer än att vara ett diskussionsforum och göra uttalanden samt stödja eller fördöma andra länder.