Samhällskunskap

1: Makten i Sverige utövas på tre nivåer. Vilka?

2: Det svenska valsystemet är proportionellt. Vad menas med det?

3: Beskriv kortfattat hur mandatfördelningen går till i riksdagsvalet.

4: Vilka är riksdagens arbetsuppgifter?

5: Förklara vad ett utskott är

6: Förklara vad ett departement är.

7: Vad menas med statsförvaltningen?

8: Vad är skillnaden mellan en proposition och en motion?

9: Ministerstyre??