Sam Smith

1: Sam Smiths (Födelsenamn)?

2: När är Sam Smith (Född)

3: Var är Sam Smith (Född)

4: Vilket instrument spelar Sam Smith

5: Vad för Genre spelar Sam Smith