Sam Jonsson

1: När är Sam född

2: vad har Sam för Cykel

3: vilken färg har Sam på ögonen

4: vad gör sam på fritiden

5: var jobbar Sams Far

6: I vilket land jobbar Sams far

7: hur många wins har Sam på Fortnite