Sackeman Extra

1: Vilket yrke har jag?

2: Vem är Sackeman Extra?

3: Varför undrar du vad jag gör?

4: Har jag en icon?

5: Ha det bra