Rump-storlekar

1: Är du singel?

2: Brukar personer titta på ditt as?

3: Kansbdkals?

4: BBa d sv abdnfnans??!

5: Hahahahahah