rubix kub

1: hur snugg är du

2: hur snugg är jag

3: gillar jag dig

4: vad hette jag innan jag dog

5: vad heter min kompis

6: vad hette min bästa kompis

7: hur monga rätt hade du