Rose MI high

1: Är du smart?

2: Har du en dator?

3: Har du rakt hår?

4: Har du MVG/A i skolan?

5: Har du svart hår?

6: Är dina föräldrar stränga?