Rörelser och lägesangivelser på latin

1: Delar Kroppen på mitten, ger kroppen en övre och nedre del.

2: Övre delen

3: Vänster

4: Går vertikalt, lodrätt från sida till sida. Ger kroppen en fram och baksida.

5: Förkortas

6: Medial

7: Går igenom kroppen mittlinje, kroppen får en höger och em vänster sida.

8: In mot kroppen

9: Framsida

10: Från mitten

11: Nedre delen

12: Arbete utan rörelse

13: Åt sidan, närmare kroppen

14: Bort från kroppen

15: åt sidan, längre ifrån kroppen

16: Förlängs

17: Rotation

18: Sträckrörelse

19: Böjrörelse

20: Baksida

21: Förlängs

22: Mot mitten

23: Höger