Robin

1: Vad är Robins fullständiga namn?

2: Vilken av följande är Robins favoritsport?

3: Hur länge har Robin spelat hockey?

4: Vilket är Robins mest använda smeknamn?

5: Vad är Robins högsta dröm?