Riverdale

1: Vad är Bettys riktiga namn i Riverdale

2: vem är gift med Hiram Lodge

3: Vem var blackhood

4: Vem är Betty ihop med

5: Vem är Veronica tillsammans med