Repetition av kursledardagen

1: Kirkpatricks utvärderingsmodell innehåller 4 nivåer: Reaction, Learning, Behavior & Result. Men vad använder man den till?

2: Nu handlar det om OBM. Vad styr våra beteenden till 4/5?

3: Av allt vi lär oss, hur många procent kommer från vårt dagliga arbete i vardagen?

4: Brinkerhoff har utvecklat en modell som kallas 40/20/40. Var tror du den innebär?

5: Varför tror du att du fick dessa frågor just idag?