religion

1: Vem sa hejdå till Egypten och började vandra?

2: Vilken av följande ses som nyreligiös rörelse?

3: Vem är det som indirekt styr vatikanen?

4: Vilket av följande länder räknas som katoliskt?

5: Vem gjorde Sverige protestantiskt