Reggae

1: Vilka 3 grund instrument bygger Reggae på?

2: Vad är Rastafari?

3: Vad hette Bob i efternamn

4: Vart startade Reggaen?

5: Hur många barn har Bob Marley?