Redo för katt

1: Går du ut går med en katt

2: Hur mycket mat behöver en katt om dagen

3: Vill du ha en fluffig katt

4: Hur många katter vill du ha

5: Tryck nu på sista knappen för resultat

6: Skoja!sista frågan är du redo för katt