Røde Kors mini-quiz om førstehjelp!

Røde Kors mini-quiz om førstehjelp!

Røde Kors mini-quiz om førstehjelp!

40% Complete (success)

1: Skal man ringe 1-1-3 med en gang barnet setter noe i halsen og ikke klarer å hoste/snakke?

2: Forholdet mellom antall innblåsinger og kompresjoner er:

3: Det viktigste målet med utført hjerte-lungeredning er:

4: Når man setter noe fast i halsen, hvor mange rygg slag skal gis av gangen?

5: Hvor gammelt må barnet være for at man skal kunne bruke Heimlich-metoden?

6: Hvordan behandler du en brannskade

7: Hvis en pasient puster, hva gjør du før du plasserer pasienten i sideleie?

8: Hva gjør du med et sår som blør mye?

9: Hva gjør du hvis en voksen person setter noe i halsen og er i ferd med å kveles, og som ikke klarer å hoste/puste?