Quizzet om en människa

1: Vem snackar vi om

2: vad gör berty

3: är berty snygg

4: hatar berty mig

5: vet ida vilka strumpor han har

6: hur länge har berty haft samma strumpor på sig

7: respekterar berty donken