ኤርትራ መንፈሳዊ ሕቶታት 2020 ብ ፍትሒ ኣንጎሶም

1: ሊቀ መላእክት መን ይብሃል?

2: ብስራታዊ መልኣክ መን እዩ?

3: ን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣቦኣን ኣዴኣን መን ይብሃሉ?

4: ሊቀ ሃዋርያት መን ይብሃል?

5: ዕለት 21 እንታይ ይውዕል?

6: ሆሳእና እንታይ ማሌት እዩ?

7: ኣድመሳዊ ጉባኤ ክንደይ እዮም

8: መሲሕ እንታይ ማሌት እዪ?

9: ኦርቶዶክስ እንታይ ማሌት እዩ?

10: ተዋህዶ ማሌት ከ?