quiz

1: vad är efter kalle anka på jul afton

2: vad äter man på morgonen på julen

3: vilka är julens färger

4: hur mycket väger en ren som fullvuxen

5: vad lägger man under julgranen