መንፈሳዊ ሕቶታትን መልስን

1: መን ፈጠረካ፡

2: ስላሴ ክንደይ ኢዮም?

3: ስላሴ ብምንታይ ኢዮም ሰለስተ ዝኾኑ

4: ስላሴ ብምንታይ ኢዮም ሰለስተ ዝኾኑ፧

5: ስላሴ ብምንታይ ኢዮም ሰለስተ ዝኾኑ፧

6: ስመ ስላሴ ናይ ኣካሎም እንታይ ኢዩ፧

7: ግብረ ኣብ፡

8: ግብረ ወልድ፡

9: ኣካላዊ ግብረ መንፈስ ቅዱስ፡

10: ኣካል ናይ ስላሴ ከመይ ኢዩ፧

11: ስላሴ ኣበይ ይርከቡ፧

12: ስላሴ ኣብ ኩሉ ይርከቡ ክበሃል እንከሎ፡ቦታ ኣይቃጸጹን ድዮም፧

13: ስላሴ ኣብ ሲኦል ከመይ ኢሎም ኣሎዉ ንብል፧

14: ስላሴ ብምንታይ ኢዮም ሓደ ዝኾኑ፧

15: ናይ ሓድነት ስመ ስላሴ፡

16: እግዚኣብሔር ዕድሚኡ ክንደይ ኢዩ፧

17: ወልደ ኣብ ብ-------ወልደ ማርያም ብ---------።

18: ኢየሱስ እንታይ ማለት ኢዩ፧

19: ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ልደት ኣሎዎ፧

20: ንኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኔ ኣለም ዝወለደ ኣደ መን ኢያ፧

21: ኣምላኽና ንኽጥነስ ድንግል ብኸመይ ተረቲዓ ሐራይ ኢላ፧

22: ተዋህዶ እንታይ ማለት ኢዩ፧

23: ነብያት ስለምንታይ ጾይሞም

24: ነብያት ንክንደይ ዘመናት ንልደት ክርስቶስ ተጸብዮም።

25: ካብ ነብያት ዘይኮነ

26: ካብ ኣህዛብ ወገን ኮይኑ ተነባዪ

27: ድንግል ማርያም ን-----ወሊዳ፡ ፈጣሪኣ ድማ ን-------ፈጢሩ።

28: ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተወልደ ንመጀመርያ ግዜ ዝዘመሩ፡

29: ክርስቶስ ምስተወልደ

30: ጾም እንታይ ማለት ኢዩ፧