Quiz om UNICEF

1: UNICEF kämpar för att alla barn ska få en bättre start i livet. Sedan 1990 har barnadödligheten i världen:

2: UNICEF är FN:s barnfond, men får inget ekonomiskt stöd från FN. Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta vårt arbete med att skapa en bättre värld för alla barn. Men i hur många länder finns UNICEF?

3: Vilken artist har sagt: "When you give children clean and safe water, you don’t just give them life, you give them health, an education, and a brighter future.”? Citat från en insamling som artisten gjorde tillsammans med UNICEF för barnen i Burundi.

4: I juni 2018 röstade politikerna i riksdagen igenom barnkonventionen som lag i Sverige, något som UNICEF arbetat för i över tio år. När träder lagen i kraft?

5: Hur stor del av UNICEFs insamlade medel går direkt till barnen?