Quiz Om Konståkning

1: Vilket "enkelhop" är enklast?

2: vad är inte en piruet

3: Vilket är det svåraste "enkelhopet"?

4: vilka tester behöver man för att få tävla?

5: vilken klubb är inte en konståknings klub