quiz om fabbeking

1: hackar fabbe?

2: vad heter fabbeking på riktigt?

3: hur många subs har fabbe på yt? den 28/1-17

4: har fabian vänner?

5: spelar fabbe minecraft?