Quiz isabeli05 | vad kan du om henne?

1: Hur gammal e hon?!

2: Kenner hon Teo?!

3: Ä hon bitchig?

4: Hur lång?

5: E hon vig/smidi