Quis om Nemi

1: Vem är Nemi?

2: Var bor hon någon stans?

3: Vilken skola går hon på?

4: Är hon stark?

5: Är du rätt läsare?