pulling

1: vad tävlar man med i pulling

2: Hur långt kör man

3: Hur mycket får man väga?

4: vad gör man?

5: Vad drar man