Pruttar du ofta?

1: Hur mke nötter äter du

2: Älskar du mig

3: Luktar du fis

4: E ja bäst