Pratar folk skit om dig?

1: Är du en goolare? (stav)

2: Vilken grupp ä du i skolan?

3: Hur många vänner?

4: Har du gjort något pinsamt (ramlat i matsalen/ kalssrummet) (kissat på dig) (blivit nervös på redovisning)

5: Har du hört ngn prata skit om dig?

6: Är du dum/sur/gråter för allt/berättar allt för dina föräldrar så personen får skäll