Populär

1: Har du många kåmpisar

2: Tyker många att du är snygg

3: Är någon kär i dig

4: Vilket kön

5: Är du ihop med nån

6: Hur gamla är du

7: Var det här quiz ett bra